• Naziv: PETROVIĆ ANTUN
  • Naselje: Podgajci Podravski, 31552
  • Grad/Općina: Donji Miholjac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETROVIĆ ANTUN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 781,57 HRK 3.141,70 HRK
PETROVIĆ ANTUN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 15.187,97 HRK 11.738,24 HRK
PETROVIĆ ANTUN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
PETROVIĆ ANTUN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 7.460,55 HRK 16.295,06 HRK
Ukupno 27.168,67 HRK 36.530,51 HRK