• Naziv: VUKAS VINKO
  • Naselje: Vedrine, 21240
  • Grad/Općina: Trilj
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUKAS VINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 70,78 HRK 282,98 HRK
VUKAS VINKO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 172,84 HRK 979,51 HRK
VUKAS VINKO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.986,94 HRK 1.719,78 HRK
VUKAS VINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.354,94 HRK 957,40 HRK
VUKAS VINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 343,98 HRK 492,69 HRK
VUKAS VINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 828,56 HRK 1.334,03 HRK
Ukupno 4.758,04 HRK 5.766,39 HRK