• Naziv: REPIĆ SLAVEK
  • Naselje: Mali Bukovec, 42231
  • Grad/Općina: Mali Bukovec
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
REPIĆ SLAVEK EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 482,91 HRK 1.929,77 HRK
REPIĆ SLAVEK EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.157,36 HRK 6.558,52 HRK
REPIĆ SLAVEK EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 183,71 HRK 41,50 HRK
REPIĆ SLAVEK EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.677,41 HRK 6.527,06 HRK
REPIĆ SLAVEK EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.555,42 HRK 5.093,07 HRK
REPIĆ SLAVEK EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.148,46 HRK 9.097,86 HRK
Ukupno 14.205,27 HRK 29.247,78 HRK