• Naziv: PONOŠ MLADEN
  • Naselje: Kričke, 22322
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PONOŠ MLADEN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 75,09 HRK 300,00 HRK
PONOŠ MLADEN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 334,33 HRK 1.894,37 HRK
PONOŠ MLADEN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 721,34 HRK 1.004,34 HRK
PONOŠ MLADEN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 450,49 HRK 645,31 HRK
PONOŠ MLADEN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 636,12 HRK 1.399,21 HRK
Ukupno 2.217,37 HRK 5.243,23 HRK