• Naziv: PETREK VINKO
  • Naselje: Bešlinec, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PETREK VINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 167,35 HRK 668,66 HRK
PETREK VINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.795,50 HRK 2.512,95 HRK
PETREK VINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 581,38 HRK 832,76 HRK
PETREK VINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.427,82 HRK 3.488,62 HRK
Ukupno 3.972,05 HRK 7.502,99 HRK