• Naziv: KNEŽEVIĆ FILIP
  • Naselje: Drniš, 22320
  • Grad/Općina: Drniš
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KNEŽEVIĆ FILIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 755,51 HRK 3.018,97 HRK
KNEŽEVIĆ FILIP EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 3.381,84 HRK 19.163,63 HRK
KNEŽEVIĆ FILIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.983,95 HRK 3.993,13 HRK
KNEŽEVIĆ FILIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 7.217,19 HRK 10.033,36 HRK
KNEŽEVIĆ FILIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
KNEŽEVIĆ FILIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 6.346,55 HRK 13.987,42 HRK
Ukupno 25.423,62 HRK 55.552,02 HRK