• Naziv: BULJAC ILIJA
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BULJAC ILIJA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,10 HRK 272,01 HRK
BULJAC ILIJA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 771,90 HRK 1.022,39 HRK
BULJAC ILIJA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 461,70 HRK 661,41 HRK
BULJAC ILIJA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 649,83 HRK 1.419,33 HRK
Ukupno 1.951,53 HRK 3.375,14 HRK