• Naziv: DRAGIČEVIĆ STJEPAN
  • Naselje: Čista Mala, 22223
  • Grad/Općina: Vodice
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DRAGIČEVIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 59,29 HRK 236,95 HRK
DRAGIČEVIĆ STJEPAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 285,62 HRK 1.618,63 HRK
DRAGIČEVIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 569,00 HRK 791,81 HRK
DRAGIČEVIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 385,05 HRK 551,59 HRK
DRAGIČEVIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 501,62 HRK 1.103,89 HRK
Ukupno 1.800,58 HRK 4.302,87 HRK