• Naziv: VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM
  • Naselje: Dubrava Križovljanska, 42208
  • Grad/Općina: Cestica
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 134,31 HRK 536,80 HRK
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 647,12 HRK 3.667,14 HRK
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.289,22 HRK 1.794,57 HRK
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 872,93 HRK 1.250,53 HRK
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.137,06 HRK 2.501,60 HRK
VINOGRADARSTVO VINSKI HRAM EAGF Restrukturiranje i prenamjena vinograda 2017 0,00 HRK 73.107,92 HRK
Ukupno 4.080,64 HRK 82.858,56 HRK