• Naziv: OŠTRIĆ IVAN
  • Naselje: Trogir, 21220
  • Grad/Općina: Trogir
  • Županija: Splitsko-dalmatinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
OŠTRIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 45,61 HRK 182,48 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 251,44 HRK 1.424,70 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 515,53 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 314,00 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 723,93 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 567,85 HRK 359,84 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 345,79 HRK 495,40 HRK
OŠTRIĆ IVAN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 506,27 HRK 389,63 HRK
Ukupno 1.716,96 HRK 4.405,51 HRK