• Naziv: ČEŠKOVIĆ MIRNA
  • Naselje: Posavski Bregi, 10311
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 3.446,32 HRK 19.528,93 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 494,20 HRK 1.974,90 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.676,35 HRK 2.401,32 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.786,62 HRK 6.679,91 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 385,63 HRK 385,63 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 4.245,57 HRK 9.310,88 HRK
ČEŠKOVIĆ MIRNA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 1.566,31 HRK 0,00 HRK
Ukupno 20.339,58 HRK 45.637,08 HRK