• Naziv: LEVANIĆ STJEPAN
  • Naselje: Zrinšćina, 10383
  • Grad/Općina: Sveti Ivan Zelina
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEVANIĆ STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 54,91 HRK 219,49 HRK
LEVANIĆ STJEPAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 498,33 HRK 402,49 HRK
LEVANIĆ STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 607,85 HRK 848,48 HRK
LEVANIĆ STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 344,51 HRK 493,59 HRK
LEVANIĆ STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 539,18 HRK 1.182,61 HRK
Ukupno 2.044,78 HRK 3.146,66 HRK