• Naziv: FUGAŠ IVAN
  • Naselje: Kloštar Ivanić, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
FUGAŠ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 232,96 HRK 930,92 HRK
FUGAŠ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 814,03 HRK 1.166,14 HRK
FUGAŠ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.256,98 HRK 3.149,98 HRK
FUGAŠ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
FUGAŠ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.001,98 HRK 4.389,53 HRK
Ukupno 9.044,53 HRK 14.992,08 HRK