• Naziv: KLJAK JOSIP
  • Naselje: Čemernica Lonjska, 10312
  • Grad/Općina: Kloštar Ivanić
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KLJAK JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 252,17 HRK 1.007,69 HRK
KLJAK JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.705,33 HRK 3.787,18 HRK
KLJAK JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.659,95 HRK 2.377,85 HRK
KLJAK JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.407,12 HRK 5.257,65 HRK
Ukupno 7.024,57 HRK 12.430,37 HRK