• Naziv: TOVERNIĆ IVAN
  • Naselje: Novoselec, 10315
  • Grad/Općina: Križ
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TOVERNIĆ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 110,54 HRK 441,62 HRK
TOVERNIĆ IVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 532,44 HRK 3.017,29 HRK
TOVERNIĆ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.060,51 HRK 1.475,98 HRK
TOVERNIĆ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 717,82 HRK 1.028,26 HRK
TOVERNIĆ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 935,09 HRK 2.057,67 HRK
Ukupno 3.356,40 HRK 8.020,82 HRK