• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Donji Šarampov, 10310
  • Grad/Općina: Ivanić-Grad
  • Županija: Zagrebačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 4,66 HRK 18,70 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 451,47 HRK 630,20 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 327,13 HRK 114,38 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 400,47 HRK 152,60 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 388,33 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 296,98 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 546,94 HRK
Ukupno 1.183,73 HRK 2.148,13 HRK