• Naziv: KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA
  • Naselje: Velika Bršljanica, 43282
  • Grad/Općina: Garešnica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 55,32 HRK 221,18 HRK
KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 266,36 HRK 1.509,30 HRK
KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 528,29 HRK 734,24 HRK
KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 355,19 HRK 508,79 HRK
KONJEVIĆ CINDRIĆ MILANKA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 464,33 HRK 1.023,61 HRK
Ukupno 1.669,49 HRK 3.997,12 HRK