• Naziv: LEPUR MARINKO
  • Naselje: Donji Lepuri, 23420
  • Grad/Općina: Benkovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LEPUR MARINKO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 85,57 HRK 349,37 HRK
LEPUR MARINKO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 257,12 HRK 1.249,93 HRK
LEPUR MARINKO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 529,02 HRK 757,84 HRK
LEPUR MARINKO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 816,89 HRK 1.193,41 HRK
Ukupno 1.688,60 HRK 3.550,55 HRK