• Naziv: NAKIĆ DRAGO
  • Naselje: Mirlović Zagora, 22323
  • Grad/Općina: Unešić
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NAKIĆ DRAGO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,64 HRK 334,20 HRK
NAKIĆ DRAGO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 421,95 HRK 2.391,10 HRK
NAKIĆ DRAGO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.550,68 HRK 2.987,06 HRK
NAKIĆ DRAGO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.780,43 HRK 1.130,19 HRK
NAKIĆ DRAGO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 568,29 HRK 814,03 HRK
NAKIĆ DRAGO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 844,94 HRK 1.575,56 HRK
Ukupno 7.249,93 HRK 9.232,14 HRK