• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Desinić, 49216
  • Grad/Općina: Desinić
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 37,44 HRK 149,54 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 397,59 HRK 561,97 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 267,33 HRK 382,95 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 357,30 HRK 783,57 HRK
Ukupno 1.059,66 HRK 1.878,03 HRK