• Naziv: DIMITRIJEVIĆ DRAGAN
  • Naselje: Slatina, 33520
  • Grad/Općina: Slatina
  • Županija: Virovitičko-podravska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 358,08 HRK 1.430,90 HRK
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.725,41 HRK 9.777,32 HRK
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 3.439,28 HRK 4.788,35 HRK
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.330,99 HRK 3.339,17 HRK
DIMITRIJEVIĆ DRAGAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.034,58 HRK 6.674,92 HRK
Ukupno 10.888,34 HRK 26.010,66 HRK