• Naziv: ČERNEKA MILAN
  • Naselje: Barušići, 52420
  • Grad/Općina: Buzet
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ČERNEKA MILAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 91,50 HRK 365,54 HRK
ČERNEKA MILAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 420,29 HRK 2.381,68 HRK
ČERNEKA MILAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 878,06 HRK 1.222,13 HRK
ČERNEKA MILAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 566,41 HRK 811,32 HRK
ČERNEKA MILAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 774,33 HRK 1.703,69 HRK
Ukupno 2.730,59 HRK 6.484,36 HRK