• Naziv: ŠTERPIN DUŠAN
  • Naselje: Cerovlje, 52402
  • Grad/Općina: Cerovlje
  • Županija: Istarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠTERPIN DUŠAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 175,32 HRK 700,70 HRK
ŠTERPIN DUŠAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 852,96 HRK 4.833,53 HRK
ŠTERPIN DUŠAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.850,04 HRK 2.090,48 HRK
ŠTERPIN DUŠAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.665,03 HRK 2.359,50 HRK
ŠTERPIN DUŠAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.138,38 HRK 1.630,77 HRK
ŠTERPIN DUŠAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.483,26 HRK 3.264,11 HRK
Ukupno 7.164,99 HRK 14.879,09 HRK