• Naziv: HARAMUSTEK MARINO
  • Naselje: Mala Babina Gora, 43532
  • Grad/Općina: Đulovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
HARAMUSTEK MARINO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 271,47 HRK 1.084,87 HRK
HARAMUSTEK MARINO EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.207,75 HRK 6.844,05 HRK
HARAMUSTEK MARINO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 6.415,89 HRK 5.671,29 HRK
HARAMUSTEK MARINO EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.606,63 HRK 3.629,06 HRK
HARAMUSTEK MARINO EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.628,14 HRK 2.332,35 HRK
HARAMUSTEK MARINO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.299,54 HRK 5.058,91 HRK
Ukupno 14.429,42 HRK 24.620,53 HRK