• Naziv: DEJKOVIĆ JANA
  • Naselje: Prgomelje, 43252
  • Grad/Općina: Bjelovar
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DEJKOVIĆ JANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,75 HRK 274,63 HRK
DEJKOVIĆ JANA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 516,56 HRK 432,04 HRK
DEJKOVIĆ JANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 615,06 HRK 936,19 HRK
DEJKOVIĆ JANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 420,56 HRK 602,51 HRK
DEJKOVIĆ JANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 590,48 HRK 1.294,91 HRK
Ukupno 2.211,41 HRK 3.540,28 HRK