• Naziv: STJEPANOVIĆ STEVAN
  • Naselje: Donji Borki, 43500
  • Grad/Općina: Sirač
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
STJEPANOVIĆ STEVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 106,78 HRK 426,66 HRK
STJEPANOVIĆ STEVAN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 390,79 HRK 2.214,33 HRK
STJEPANOVIĆ STEVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.023,23 HRK 1.423,78 HRK
STJEPANOVIĆ STEVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 637,41 HRK 913,10 HRK
STJEPANOVIĆ STEVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 901,55 HRK 1.984,74 HRK
Ukupno 3.059,76 HRK 6.962,61 HRK