• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Radučić, 22304
  • Grad/Općina: Ervenik
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.567,58 HRK 1.385,10 HRK
Ukupno 1.567,58 HRK 1.385,10 HRK