• Naziv: RIBARIĆ JURAJ
  • Naselje: Dragalić, 35429
  • Grad/Općina: Dragalić
  • Županija: Brodsko-posavska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
RIBARIĆ JURAJ EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 2.826,68 HRK 16.017,71 HRK
RIBARIĆ JURAJ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 129,12 HRK 516,10 HRK
RIBARIĆ JURAJ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 2.298,20 HRK 2.031,54 HRK
RIBARIĆ JURAJ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.239,85 HRK 1.726,33 HRK
RIBARIĆ JURAJ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 788,83 HRK 1.130,03 HRK
RIBARIĆ JURAJ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.093,73 HRK 2.406,20 HRK
RIBARIĆ JURAJ Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2017 1.310,40 HRK 0,00 HRK
Ukupno 9.686,81 HRK 23.827,91 HRK