• Naziv: DUIĆ NIKOLA
  • Naselje: Vranovine, 53212
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DUIĆ NIKOLA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 119,49 HRK 477,50 HRK
DUIĆ NIKOLA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.040,52 HRK 5.896,38 HRK
DUIĆ NIKOLA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.146,86 HRK 1.596,55 HRK
DUIĆ NIKOLA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 740,24 HRK 1.060,38 HRK
DUIĆ NIKOLA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.011,66 HRK 2.225,65 HRK
Ukupno 4.058,77 HRK 11.256,46 HRK