• Naziv: KOMAR PAULA
  • Naselje: Bedekovčina, 49221
  • Grad/Općina: Bedekovčina
  • Županija: Krapinsko-zagorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOMAR PAULA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 50,10 HRK 200,31 HRK
KOMAR PAULA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 218,72 HRK 1.239,63 HRK
KOMAR PAULA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 480,51 HRK 186,73 HRK
KOMAR PAULA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 332,70 HRK 216,56 HRK
KOMAR PAULA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 430,63 HRK 247,87 HRK
KOMAR PAULA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 496,04 HRK
KOMAR PAULA EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 0,00 HRK 302,10 HRK
KOMAR PAULA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 696,52 HRK
Ukupno 1.512,66 HRK 3.585,76 HRK