• Naziv: TISKARA "GRAFOTISAK"
  • Naselje: Kutina, 44320
  • Grad/Općina: Kutina
  • Županija: Sisačko-moslavačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
TISKARA "GRAFOTISAK" EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 52,59 HRK 210,53 HRK
TISKARA "GRAFOTISAK" EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 234,31 HRK 1.327,86 HRK
TISKARA "GRAFOTISAK" EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 505,72 HRK 704,01 HRK
TISKARA "GRAFOTISAK" EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 315,92 HRK 452,52 HRK
TISKARA "GRAFOTISAK" EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 446,17 HRK 981,54 HRK
TISKARA "GRAFOTISAK" Nacionalna potpora Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja 2017 709,80 HRK 0,00 HRK
Ukupno 2.264,51 HRK 3.676,46 HRK