• Naziv: BADURINA CELESTIN
  • Naselje: Lun, 53294
  • Grad/Općina: Novalja
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BADURINA CELESTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 45,66 HRK 182,33 HRK
BADURINA CELESTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 224,60 HRK 1.272,86 HRK
BADURINA CELESTIN EAFRD Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10 2017 510,58 HRK 2.893,10 HRK
BADURINA CELESTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 447,42 HRK 622,61 HRK
BADURINA CELESTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 302,84 HRK 433,79 HRK
BADURINA CELESTIN EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 394,50 HRK 868,02 HRK
Ukupno 1.925,60 HRK 6.272,71 HRK