• Naziv: KUVEŽDIĆ TOMISLAV
  • Naselje: Ilača, 32248
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KUVEŽDIĆ TOMISLAV EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 0,00 HRK 1.496,36 HRK
KUVEŽDIĆ TOMISLAV EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,00 HRK 7.443,45 HRK
KUVEŽDIĆ TOMISLAV EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 0,00 HRK 3.394,35 HRK
KUVEŽDIĆ TOMISLAV EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,00 HRK 10.451,92 HRK
Ukupno 0,00 HRK 22.786,08 HRK