• Naziv: VITAS SAVA
  • Naselje: Kolarina, 23420
  • Grad/Općina: Benkovac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VITAS SAVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 245,49 HRK 980,90 HRK
VITAS SAVA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.744,36 HRK 10.050,65 HRK
VITAS SAVA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 425,75 HRK 376,25 HRK
VITAS SAVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.370,93 HRK 3.302,78 HRK
VITAS SAVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.328,18 HRK 1.462,98 HRK
VITAS SAVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 2.085,32 HRK 3.257,18 HRK
Ukupno 8.200,03 HRK 19.430,74 HRK