• Naziv: PRGIN JURE
  • Naselje: Primošten Burnji, 22202
  • Grad/Općina: Primošten
  • Županija: Šibensko-kninska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
PRGIN JURE EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 68,17 HRK 272,76 HRK
PRGIN JURE EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 207,79 HRK 1.177,29 HRK
PRGIN JURE EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 655,36 HRK 912,40 HRK
PRGIN JURE EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 409,35 HRK 586,42 HRK
PRGIN JURE EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 578,20 HRK 1.272,01 HRK
Ukupno 1.918,87 HRK 4.220,88 HRK