• Naziv: ŠUSTA DRAHOUŠ
  • Naselje: Daruvarski Brestovac, 43505
  • Grad/Općina: Končanica
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ŠUSTA DRAHOUŠ EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 458,77 HRK 1.833,34 HRK
ŠUSTA DRAHOUŠ EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 5.023,87 HRK 4.184,85 HRK
ŠUSTA DRAHOUŠ EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 4.442,27 HRK 6.202,26 HRK
ŠUSTA DRAHOUŠ EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 2.448,79 HRK 3.507,88 HRK
ŠUSTA DRAHOUŠ EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 3.941,23 HRK 8.643,45 HRK
ŠUSTA DRAHOUŠ Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.064,93 HRK 24.371,78 HRK