• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Priles, 42233
  • Grad/Općina: Sveti Đurđ
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 50,23 HRK 200,59 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 533,03 HRK 753,78 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - preraspodijela plaćanja 2017 355,19 HRK 508,79 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 479,15 HRK 1.050,82 HRK
Ukupno 1.417,60 HRK 2.513,98 HRK