• Naziv: ĐURIĆ MIRJANA
  • Naselje: Ferdinandovac, 48356
  • Grad/Općina: Ferdinandovac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ĐURIĆ MIRJANA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 102,22 HRK 408,56 HRK
ĐURIĆ MIRJANA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.096,75 HRK 1.535,46 HRK
ĐURIĆ MIRJANA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 811,25 HRK 1.162,15 HRK
ĐURIĆ MIRJANA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 975,98 HRK 2.131,73 HRK
Ukupno 2.986,20 HRK 5.237,90 HRK