• Naziv: NIJE PRIMJENJIVO
  • Naselje: Ivankovo, 32281
  • Grad/Općina: Ivankovo
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NIJE PRIMJENJIVO EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 0,07 HRK 0,00 HRK
NIJE PRIMJENJIVO EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 0,15 HRK 0,00 HRK
Ukupno 0,22 HRK 0,00 HRK