• Naziv: BOŽIĆ VJEKOSLAVA
  • Naselje: Staro Štefanje, 43246
  • Grad/Općina: Štefanje
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 133,03 HRK 531,50 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 8.242,59 HRK 7.107,01 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.271,60 HRK 1.807,01 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 904,82 HRK 1.296,12 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 1.028,34 HRK 1.028,34 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.141,22 HRK 2.502,79 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Program za male poljoprivrednike - Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 0,92 HRK 0,99 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA EAGF Program za male poljoprivrednike - Program osnovnih plaćanja 2017 0,46 HRK 1,45 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 884,51 HRK 0,00 HRK
BOŽIĆ VJEKOSLAVA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 3.610,21 HRK 0,00 HRK
Ukupno 17.217,70 HRK 14.275,21 HRK