• Naziv: ROBOTIĆ MARTIN
  • Naselje: Đurđevac, 48350
  • Grad/Općina: Đurđevac
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
ROBOTIĆ MARTIN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 225,06 HRK 899,18 HRK
ROBOTIĆ MARTIN EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 497,08 HRK 2.968,70 HRK
ROBOTIĆ MARTIN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 2.179,50 HRK 3.041,60 HRK
ROBOTIĆ MARTIN EAGF Posebna potpora za pčelarstvo 2017 270,00 HRK 270,00 HRK
ROBOTIĆ MARTIN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.902,92 HRK 2.725,97 HRK
ROBOTIĆ MARTIN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.933,08 HRK 4.239,40 HRK
Ukupno 7.007,64 HRK 14.144,85 HRK