• Naziv: REŠETINA NIKICA
  • Naselje: Opuzen, 20355
  • Grad/Općina: Opuzen
  • Županija: Dubrovačko-neretvanska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
REŠETINA NIKICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 71,84 HRK 287,04 HRK
REŠETINA NIKICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.707,52 HRK 1.549,68 HRK
REŠETINA NIKICA EAGF Izvanredne mjere potpore - proizvođači koji nisu članovi proizvođačkih organizacija - povlačenje 2017 0,00 HRK 23.445,28 HRK
REŠETINA NIKICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 695,79 HRK 970,79 HRK
REŠETINA NIKICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 441,17 HRK 631,92 HRK
REŠETINA NIKICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 617,03 HRK 1.353,28 HRK
Ukupno 3.533,35 HRK 28.237,99 HRK