• Naziv: DEVIĆ JOSIP
  • Naselje: Ilača, 32248
  • Grad/Općina: Tovarnik
  • Županija: Vukovarsko-srijemska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
DEVIĆ JOSIP EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.604,25 HRK 10.407,09 HRK
DEVIĆ JOSIP EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 10.735,62 HRK 15.385,05 HRK
DEVIĆ JOSIP EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 25.030,37 HRK 34.854,75 HRK
DEVIĆ JOSIP EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
DEVIĆ JOSIP EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 22.094,11 HRK 48.587,78 HRK
Ukupno 64.202,93 HRK 114.590,18 HRK