• Naziv: KOVAČ IVAN
  • Naselje: Varaždin, 42000
  • Grad/Općina: Varaždin
  • Županija: Varaždinska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
KOVAČ IVAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 83,12 HRK 332,17 HRK
KOVAČ IVAN EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.031,19 HRK 860,62 HRK
KOVAČ IVAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 805,08 HRK 1.123,64 HRK
KOVAČ IVAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 590,70 HRK 846,15 HRK
KOVAČ IVAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 714,06 HRK 1.566,08 HRK
Ukupno 3.224,15 HRK 4.728,66 HRK