• Naziv: NOVAKOVIĆ PETAR
  • Naselje: Velika Popina, 23442
  • Grad/Općina: Gračac
  • Županija: Zadarska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
NOVAKOVIĆ PETAR EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 2.281,01 HRK 9.115,02 HRK
NOVAKOVIĆ PETAR EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 17.436,62 HRK 98.807,67 HRK
NOVAKOVIĆ PETAR EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 10.837,09 HRK 9.575,58 HRK
NOVAKOVIĆ PETAR EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 21.905,13 HRK 32.975,02 HRK
NOVAKOVIĆ PETAR EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 3.738,58 HRK 5.355,51 HRK
NOVAKOVIĆ PETAR EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 18.301,82 HRK 44.636,73 HRK
Ukupno 74.500,25 HRK 200.465,53 HRK