• Naziv: VUČETIĆ ŠTEFICA
  • Naselje: Cubinec, 48260
  • Grad/Općina: Križevci
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
VUČETIĆ ŠTEFICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 170,30 HRK 680,44 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 519,09 HRK 350,00 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.649,20 HRK 2.301,66 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.020,66 HRK 1.462,05 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA EAGF Privremena izvanredna pomoć - mlijeko i mliječni proizvodi 2017 0,00 HRK 1.676,37 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.462,80 HRK 3.207,98 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA Nacionalna potpora Cijepljenje zbog bolesti kvrgave kože 2017 750,00 HRK 0,00 HRK
VUČETIĆ ŠTEFICA Nacionalna potpora Mliječne krave 2017 2.481,25 HRK 0,00 HRK
Ukupno 8.053,30 HRK 9.678,50 HRK