• Naziv: LISAC KATA
  • Naselje: Gospić, 53000
  • Grad/Općina: Gospić
  • Županija: Ličko-senjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
LISAC KATA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 164,11 HRK 655,92 HRK
LISAC KATA EAFRD Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima - Mjera 13 2017 1.502,12 HRK 8.512,03 HRK
LISAC KATA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 1.374,57 HRK 1.214,58 HRK
LISAC KATA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.586,63 HRK 2.208,27 HRK
LISAC KATA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.073,84 HRK 1.538,32 HRK
LISAC KATA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.398,93 HRK 3.078,34 HRK
Ukupno 7.100,20 HRK 17.207,46 HRK