• Naziv: GAŠPAROV ĐURĐICA
  • Naselje: Podravske Sesvete, 48363
  • Grad/Općina: Podravske Sesvete
  • Županija: Koprivničko-križevačka
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
GAŠPAROV ĐURĐICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 4.774,71 HRK 27.056,70 HRK
GAŠPAROV ĐURĐICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 148,18 HRK 592,06 HRK
GAŠPAROV ĐURĐICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 3.478,40 HRK 3.157,96 HRK
GAŠPAROV ĐURĐICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 1.434,97 HRK 2.002,51 HRK
GAŠPAROV ĐURĐICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 906,63 HRK 1.298,75 HRK
GAŠPAROV ĐURĐICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 1.272,72 HRK 2.791,26 HRK
Ukupno 12.015,61 HRK 36.899,24 HRK