• Naziv: BEZJAK STJEPAN
  • Naselje: Ivanovac, 31216
  • Grad/Općina: Antunovac
  • Županija: Osječko-baranjska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BEZJAK STJEPAN EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 76,67 HRK 306,40 HRK
BEZJAK STJEPAN EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 736,24 HRK 1.025,02 HRK
BEZJAK STJEPAN EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 459,82 HRK 658,70 HRK
BEZJAK STJEPAN EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 649,52 HRK 1.428,79 HRK
Ukupno 1.922,25 HRK 3.418,91 HRK