• Naziv: BUDEMAC KATICA
  • Naselje: Šandrovac, 43227
  • Grad/Općina: Šandrovac
  • Županija: Bjelovarsko-bilogorska
Naziv Fond Potpora Godina Iznos iz HR Iznos iz EU
BUDEMAC KATICA EAFRD Ekološki uzgoj - Mjera 11 2017 5.037,21 HRK 28.544,45 HRK
BUDEMAC KATICA EAFRD Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 2017 42,80 HRK 171,30 HRK
BUDEMAC KATICA EAFRD Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6 2017 8.529,41 HRK 48.333,34 HRK
BUDEMAC KATICA EAGF Dobrovoljno proizvodno vezana potpora 2017 4.095,58 HRK 3.620,26 HRK
BUDEMAC KATICA EAGF Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš 2017 413,51 HRK 576,38 HRK
BUDEMAC KATICA EAGF Preraspodjela plaćanja 2017 1.039,31 HRK 1.488,83 HRK
BUDEMAC KATICA EAGF Program osnovnih plaćanja 2017 365,88 HRK 803,48 HRK
Ukupno 19.523,70 HRK 83.538,04 HRK